[vc_row][vc_column]

Nieuwsbrief WBT Zielhorst – Stukje bij beetje starten activiteiten weer op

In de jongste nieuwsbrief zien we dat het normale leven zich weer een beetje hervat in Zielhorst.
Kitchen Delicious met afhaalmaaltijden - Vrijwilligers voor 't Middelpunt gezocht - Wie willen de Buurttuin Zielhorst onder handen nemen? - Verenigingen Sportpark Zielhorst zoeken mensen voor licht onderhoudswerk - Open Huiskamer 't Middelpunt weer open - Inloophuis De Ontmoeting gedeeltelijk heropend - Leger des Heils start weer op.
En nog veel meer informatie over activiteiten, workshops, de Buurtcoaches en Indebuurt033.
Lees ook hier verder.

’t Middelpunt is weer open – met beperkingen

Afgelopen week is ’t Middelpunt weer open gegaan. Met alle nodige maatregelen in verband met corona kunnen we er weer veilig bij elkaar komen, als iedereen zich netjes houdt aan het heropeningsprotocol (ter inzage in ’t Middelpunt). Dat wil onder meer zeggen dat u bij binnenkomst gezondheidsvragen krijgt en dat er in totaal niet meer dan 30 mensen binnen mogen (behalve de vaste vrijwilligers). Van die dertig mogen er maximaal 15 mensen in de grote zaal, 15 mensen in de foyer, 8 mensen in de grote keuken en 8 mensen in de huiskamer. En natuurlijk houdt iedereen zich aan de anderhalve meter afstand.
De naaigroepen van Inge de Hoog draaien weer. Kitchen Delicious begint weer (zie hieronder). De andere groepen maken plannen voor een herstart. Zodra er meer over bekend is, zullen we dat hier melden.
Ideetje: Thuiswerkers die gek worden van de vier muren van hun werkruimte, kunnen ook rustig met hun laptop eens naar 't Middelpunt komen om te werken. (Lees meer in de nieuwste nieuwsbrief van het Wijkbestuur)

Update Coronavirus COVID-19: verdere versoepeling van lockdown-beperkingen

Update 27 mei

Informatie van de gemeente Amersfoort
Nieuwe noodverordening veiligheidsregio
Maatregelen van de Rijksoverheid
Rijksoverheid
RIVM (algemene informatie)
● RIVM infectieradar.nl
Meander Medisch Centrum
Laatste update van De Stad Amersfoort.
Financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp-ers
 
De Wijkmobiel brengt boodschappen aan de deur.
Wijkcentrum 't Middelpunt is tot nader order gesloten.
 
Buurten zetten hulpacties op touw voor ouderen, hulpbehoevenden en wijkbewoners in de zorg (Indebuurt)
 
Amersfoorters bieden hulp aan met #coronahulp
Via Nextdoor kunt u hulp bieden aan wijkgenoten
● Alleen thuis door Corona en behoefte aan contact? U kunt di. of do. bellen met Linda Morelisse, 0648324212 of 0337854622
 
Consumentenbond waarschuwt voor Corona-oplichters
Waarschuwing voor nep-collectanten van het Rode Kruis voor Corona
Whatsapp bericht over Coronavirus hackt uw telefoon, zie ook bij The Hacker News

 

Buurtbudget 2020 voor activiteiten in de wijk vóór 1 april aanvragen

De gemeente Amersfoort stelt elk jaar een budget ter beschikking aan iedere wijk van de stad om  onder voorwaarden te gebruiken voor activiteiten voor of ten behoeve van de wijk. Voor dit doel is De Hoef door de gemeente ondergebracht bij Zielhorst.
Helaas is de subsidie van de gemeente meestal niet voldoende om alle initiatieven te honoreren. De verantwoordelijkheid voor het verdelen van het buurtbudget ligt in de afzonderlijke wijken bij een eigen Werkgroep Buurtbudget. Deze werkgroepen bepalen zelf de regels voor het aanvragen en declareren, vergaderen over de aanvragen en beslissen om de aanvragen al of niet, geheel of gedeeltelijk, toe te kennen.
Meer informatie over het Buurtbudget Zielhorst/De Hoef vind je via deze link. Het aanvraagformulier 2020 voor Buurtbudget Zielhorst/De Hoef staat hier op de wijkwebsite. Vraag je budget aan vóór 1 april!

 

Nieuwe Wijkplan 2020/2021 is klaar: samen werken aan een fijne wijk

Het Wijkplan is tot stand gekomen met de inbreng van veel inwoners en professionals. Tijdens bijeenkomsten van de Wijkraad Schothorst en Wijknetwerk Zielhorst hebben we over de wijkdoelen overlegd. Met dit wijkplan als uitgangspunt werken inwoners samen met professionals aan een fijne wijk, waar mensen zich thuis voelen, omkijken naar elkaar en zich betrokken voelen bij straat, buurt en wijk. Schothorst en Zielhorst zijn “Gezonde Wijken”. Vanuit de GGD is extra aandacht en subsidie voor gezond opvoeden en gezond opgroeien, prettig en gezond ouder worden en omzien naar elkaar. Hier vindt u het nieuwe Wijkplan.

Lees al het nieuws

[/vc_column][/vc_row]