Zielhorst krijgt nieuwe buren met woningbouw in De Hoef

Een deel van bedrijventerrein De Hoef in Amersfoort-Noord wordt de komende tien jaar omgevormd tot een woonwijk. Er komen tweeduizend woningen.
Op het westelijke deel van De Hoef, ten noorden van station Schothorst, staan vooral kantoren. Een groot deel daarvan staat al jaren leeg. Amersfoort wil een flink aantal van deze kantoren om laten bouwen naar appartementengebouwen. Ook ziet het stadsbestuur mogelijkheden voor nieuwbouw. Zes- tot achthonderd (30 tot 40 procent) van de in totaal tweeduizend nieuwe woningen zou sociale huur moeten worden.

De plannen voor de aanpak van De Hoef dateren van 2016. Het gaat onder andere om grootschalige ombouw van leegstaande kantoren naar woningen. Tot nog toe verwees de gemeente altijd naar de eigenaren. Die moesten het initiatief nemen. Maar nu de woningnood drastisch toeneemt – de wachttijd voor een huurwoning is inmiddels acht jaar – en er maar geen einde lijkt te komen aan de crisis op de kantorenmarkt – een kwart staat leeg -, kan Amersfoort twee vliegen in een klap slaan. Tijdens een raadsvergadering in mei 2017 toonde de gemeenteraad zich enthousiast over bouwen in de hoogte, verdichten, verlagen parkeernorm, investeren in openbare ruimte en te gaan voor een zo duurzaam mogelijke transformatie van De Hoef-West.
De gemeente heeft tijdens het Hoef Café op 29 november 2018 een eerste concept van het ontwikkelkader besproken. Tijdens het Hoef Café werden een presentatie en een video getoond. Er kon tot 4 januari 2019 worden gereageerd op het concept ontwikkelkader. Het verder uitgewerkte ontwikkelkader is op 31 januari in het Hoef Café gepresenteerd. 20 Februari wordt het ontwikkelingskader in de gemeenteraad besproken. Bewoners van de Erasmusstraat zijn van plan in actie te komen tegen de plannen. Zij vrezen geluidoverlast, inkijk in hun achtertuinen en de slagschaduw van de hoogbouw, die op 90 meter afstand van de bestaande bebouwing komt te staan.

Zie ook voor meer informatie de volgende links:
https://hethoefpunt.nl/
https://www.amersfoort.nl/project/de-hoef-van-kantoorgebied-naar-stadswijk.htm
https://www.ad.nl/amersfoort/

 

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort