Zielhorst gaat omgekeerd afval inzamelen

Amersfoort stapt tussen tot 2020 geleidelijk over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling, omgekeerd inzamelen. Het afval dat herbruikbaar is haalt ROVA op aan huis. Daarvoor is er woensdag 12 december tussen 16.00 en 18.00 een inloopbijeenkomst gepland bij ’t Hooghe Land, Trompetstraat 1, waar wijkbewoners voor alle vragen en informatie terecht kunnen. Op deze interactieve kaaart kunt u voor uw eigen adres nazien waar nieuwe ondergrondse afvalcontainers voor huisvuil zijn gepland.

Huishoudelijk afval kunt u straks met containers aan huis sorteren. De containers aan huis zijn voor papier, groente- fruit- en tuinafval (GFT) en voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD). Dit soort afval kan worden hergebruikt. We noemen het daarom geen afval meer, maar grondstoffen. Voor het afval dat overblijft komen ondergrondse afvalcontainers. Daarin kunt u ieder moment uw huishoudelijk restafval kwijt

Woont u in een bovenwoning of appartement?
Voor bewoners van woningen die al gebruik maken van verzamelcontainers voor restafval wordt het omgekeerd inzamelen van afval op een andere manier geregeld. U gaat uw restafval ook brengen naar de aangegeven ondergrondse verzamelcontainer. De voorzieningen voor het aanbieden van grondstoffen (oud papier, PMD, textiel en glas) blijven voorlopig ongewijzigd en worden in een later stadium waar nodig en waar mogelijk verder verbeterd.

Waar komen de nieuwe ondergrondse containers?
We toetsen de mogelijke locaties aan een aantal voorwaarden. Niet elke locatie is geschikt voor een ondergrondse container. Er wordt onder andere rekening gehouden met de ‘af te leggen afstand’ tussen woning en container. Ook de beschikbare ruimte in de wijk, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond en rolstoeltoegankelijkheid spelen mee. Het veilig kunnen legen van de containers en de bereikbaarheid van de locatie voor de afvalwagen zijn ook belangrijke factoren. Over de voorlopig gekozen locaties ontvangen bewoners een brief met informatie. Ook worden alle bewoners uitgenodigd voor een inloopbijeenkomsten in de buurt, waar iedereen vragen kan stellen. Bij twijfel over een locatie kan in overleg naar een alternatief worden gezocht.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort