Wijknetwerkbijeenkomst

Op maandag 18 februari houden we onze eerste wijknetwerkbijeenkomst van het jaar 2019, in de Grote zaal van ’t Middelpunt. Iedereen die woont en/of werkt in Zielhorst is van harte welkom vanaf 19:30 uur. We beginnen om 20:00 uur. Op de agenda onder andere:
* Kennismaken met de nieuwe buurtnetwerker, Stephanie Niessen * Wijkplan en Gezonde wijk * Ontwikkelingen in Zielhorst * Projecten#Indebuurt Zielhorst en Wat kunnen we leren van Schothorst? * Buurtbudget 2018 afgerond.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en welkom
  2. Communicatie Zielhorst
  3. Stand van zaken Wijkplan 2019/2020
  4. Ontwikkelingen in de wijk
  5. Projecten#Indebuurt
  6. Buurtbudget 2018 / 2019
  7. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
  8. Sluiting

Waar: in de Grote zaal van ’t Middelpunt

Wanneer: Maandag 18 februari, vanaf 19:30 uur.

De kleinste-maar-fijnste-wijk van Amersfoort