WBT = WijkBewonersTeam

Het WijkBewonersTeam
 

Deze structuur is nieuw sinds het besluit daartoe is genomen in de bijeenkomst van het Wijknetwerk op 16 februari 2017.
 

Het WijkBewonersTeam (WBT) Zielhorst is een werkgroep van het Wijknetwerk Zielhorst. De werkgroep bestaat uit actieve wijkbewoners, die beschikbaar zijn als (strategisch) adviesorgaan voor zowel de bewoners van de wijk Zielhorst als de gemeente Amersfoort met betrekking tot het beheer, de sociale cohesie, de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.
 

Over de samenwerking tussen het WBT en de gemeente zijn afspraken vastgelegd in een convenant.
 

Contactpersoon2.2 Margriet
 
Voorzitter WBT en contactpersoon is

Margriet Guiver-Freeman, Cellostraat 4, 3822 CB

E-mail WBT@wijkzielhorst.nl[/
 

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort