Samenstelling van het WBT en de Werkgroepen:


WijkBewonersTeam:
wbt@wijkzielhorst.nl

 • Margriet Guiver-Freeman, voorzitter
 • Theo Hoogenboom
 • Alfred Jonker
 • Vanessa Sluis-van Huizen
 • Gitty U’Ren
 • Joey U’Ren
 • Vacatures voor meedenkers!
 • De buurtnetwerker en de jongerenwerker van Indebuurt033 praten ook altijd mee!


Werkgroep Buurtbudget:
buurtbudget@wijkzielhorst.nl

 • Henny van Beest
 • Joke Bosch
 • Bianca Flohr
 • Margriet Guiver-Freeman
 • Alfred Jonker
 • Diana Wouters-Sellis


Zielhorst in de redactie KODW SZH
:
communicatie@wijkzielhorst.nl

De kernredactie van KijkOpDeWijk SZH kan altijd mee-schrijvers en fotografen gebruiken! Neem contact op!

 • Margriet Guiver-Freeman (Zielhorst)
 • Noor Naaborgh (Schothorst)
 • José Vorstenbosch (Schothorst)
 • Romy Wolzak (Zielhorst)
 • Sanja Willems (buurtnetwerker)


Werkgroep Wijkwebsite:
webmaster@wijkzielhorst.nl

 • Raymond Peil
 • Sin Jin Hioe
 • Noah van der Ent (stagiair)
 • Margriet Guiver-Freeman (achterwacht)