Actief in WBT en Werkgroepen

Samenstelling van het WBT en de Werkgroepen:


WijkBewonersTeam:
wbt@wijkzielhorst.nl

 • Margriet Guiver-Freeman, voorzitter
 • Theo Hoogenboom
 • Alfred Jonker
 • Vanessa Sluis-van Huizen
 • Gitty U’Ren
 • Joey U’Ren
 • Vacatures voor meedenkers!
 • De buurtnetwerker en de jongerenwerker van Indebuurt033 praten ook altijd mee!

 
Werkgroep Buurtbudget: buurtbudget@wijkzielhorst.nl

 • Henny van Beest
 • Joke Bosch
 • Bianca Flohr
 • Margriet Guiver-Freeman
 • Alfred Jonker
 • Diana Wouters-Sellis

 
Werkgroep Wijkwebsite: webmaster@wijkzielhorst.nl

 • Raymond Peil
 • Margriet Guiver-Freeman (achterwacht)

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort