Samenstelling van het WBT en de Werkgroepen:


WijkBewonersTeam:
wbt@wijkzielhorst.nl

 • Margriet Guiver-Freeman, voorzitter
 • Miranda van den Hengel
 • Theo Hoogenboom
 • Vanessa Sluis-van Huizen
 • Alfred Jonker
 • Ricky Reuser
 • Vacatures voor meedenkers!


Werkgroep Buurtbudget:
buurtbudget@wijkzielhorst.nl

 • Henny van Beest
 • Joke Bosch
 • Bianca Flohr
 • Margriet Guiver-Freeman
 • Alfred Jonker
 • Henriette Loogman
 • Irma Temmink
 • Diana Wouters-Sellis


Werkgroep Communicatie
:
communicatie@wijkzielhorst.nl

 • Margriet Guiver-Freeman
 • Henriette Loogman
 • Bram Wisse
 • Romy Wolzak
 • Vacatures voor mee-schrijvers en fotografen!


Werkgroep Wijkwebsite:
webmaster@wijkzielhorst.nl

 • Raymond Peil
 • Sin Jin Hioe
 • Noah van der Ent (stagiair)
 • Margriet Guiver-Freeman (achterwacht)