Samenstelling van het WBT en de Werkgroepen:

WijkBewonersTeam: wbt@wijkzielhorst.nl

 • Özgül Eser
 • Margriet Guiver-Freeman, voorzitter
 • Miranda van den Hengel
 • Theo Hoogenboom
 • Alfred Jonker
 • Ricky Reuser
 • Trudy Schreuder Goedheijt
 • Vacatures!

Werkgroep Buurtbudget: buurtbudget@wijkzielhorst.nl

 • Henny van Beest
 • Joke Bosch
 • Bianca Flohr
 • Margriet Guiver-Freeman
 • Alfred Jonker
 • Henriette Loogman
 • Irma Temmink
 • Diana Wouters-Sellis

Werkgroep Communicatie: communicatie@wijkzielhorst.nl

 • Joke Bosch
 • Hans Eschbach
 • Henriette Loogman
 • Bram Wisse
 • Vacatures!

Werkgroep Wijkwebsite: webmaster@wijkzielhorst.nl

 • Raymond Peil
 • Sin Jin Hioe
 • Margriet Guiver-Freeman (achterwacht)
 • Noah van der Ent (stagiair)