Weinig misdrijven in Zielhorst en Amersfoort-Noord


Zielhorst is een van de veiligste wijken van Amersfoort, zo meldt het rapport Amersfoort in Cijfers dat de gemeente heeft laten opstellen. Het aantal misdrijven ligt flink onder het stedelijk gemiddelde, terwijl inbrekers over het algemeen hun heil buiten Zielhorst zoeken. Volgens het rapport is Amersfoort-Noord het meest veilig, waarbij vooral Nieuwland en Hooglanderveen het best scoren.

In het overzicht van andere vormen van criminaliteit blijkt Zielhorst relatief een (zeer) veilige wijk. Zo doen geweldsmisdrijven zich met name voor in de Stadskern en zeker in het uitgaansgebied. Fietsdiefstal is een misdrijf dat – net als zakkenrollerij – vooral voorkomt in het centrum en in de omgeving van het centraal station. De circa 800 aangiften van vernielingen in Amersfoort deden zich meer verspreid voor in de stad.
Inbraak in auto’s en diefstal van auto-onderdelen vonden in het afgelopen jaar vooral plaats in de binnenstad en daarnaast ook in Randenbroek en Hooglanderveen. Vooral in Hooglanderveen en Vathorst nam het aantal autokraken toe in 2018. Als het om woninginbraken gaat staan De Koppel en Kruiskamp bovenaan de lijst. Overigens telt Amersfoort relatief weinig misdrijven in vergelijking met andere grote steden.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort