De gemeente Amersfoort stelt elk jaar het buurtbudget ter beschikking aan iedere wijk van de stad. Dat budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor activiteiten voor of ten behoeve van de wijk. De activiteiten kunnen variëren van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek. De toekenning van de subsidies aan projecten uit het buurtbudget voor Zielhorst is onlangs vastgesteld. Een overzicht daarvan vindt u hier, meer over het buurtbudget hier.