Subsidieregeling Sport en Bewegen 2018 nu beschikbaar

Subsidie sport en bewegen aanvragen voor 22 december

Sportverenigingen, stichtingen en inwoners kunnen via de subsidieregeling Sport en Bewegen subsidie aanvragen voor sportactiviteiten en -investeringen. Het is tot 22 december 2017 mogelijk om de subsidie aan te vragen. Om het aanvragen eenvoudiger te maken, staat er een nieuw aanvraagformulier online. Dit is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidies.

De subsidieregeling Sport en Bewegen maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onder andere kleine en grote sportevenementen en investeringen in sportvoorzieningen. Ook bewoners die een sportieve activiteit willen organiseren, kunnen samen met een sportvereniging subsidie aanvragen.

De subsidieregeling is sinds vorig jaar vernieuwd. Onder andere na opmerkingen van de subsidieaanvragers, is de aanvraagprocedure eenvoudiger gemaakt. Ook kent de regeling nu bijvoorbeeld een ruimere mogelijkheid om de inzet van vrijwilligers mee te nemen in de aanvraag.

Voor 2018 is in totaal € 615.000 beschikbaar voor de subsidieonderdelen:
• een incidenteel klein of groot sportevenement in en voor Amersfoorters
• initiatieven die een sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen
• bewonersinitiatieven die samen met een vereniging of stichting activiteiten willen organiseren of intensiveren die zich richten op sport en bewegen
• fusie- of samenwerkingstrajecten van sportverenigingen
• sportactiviteiten en/of kaderscholing gericht op inactieve jongeren, 65-plussers en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
• een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of nieuwbouw van een gemeentelijke sportaccommodatie.

Vraag tot uiterlijk 22 december 2017 subsidie aan. Het digitale aanvraagformulier is te vinden op www.amersfoort.nl/subsidies. Bewoners kunnen samen met een sportvereniging of -stichting een aanvraag indienen.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort