Subsidie Projecten#Indebuurt

De gemeente Amersfoort biedt subsidie voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert sinds 2017 de subsidieregeling uit.

 

Alle informatie hierover vindt u op de pagina van de gemeente Amersfoort: https://www.amersfoort.nl/product/subsidie-projecten-indebuurt.htm of op de site van Indebuurt033: https://indebuurt033.nl/actief-in-de-wijk/subsidieaanvraag/

Voor deze subsidie horen de wijken Schothorst – Zielhorst en Hoefkwartier bij elkaar. Vanuit dit gebied zijn de volgende subsidieaanvragen gedaan en gehonoreerd. De verantwoording van de organisatoren over het gebruik van de subsidie dient binnen een redelijke termijn naar Indebuurt033 te worden gestuurd.

 

Daar zit een ‘stok achter de deur’: de aanvrager krijgt namelijk in eerste instantie slechts 80% van de toegekende subsidie. De resterende 20% wordt pas overgemaakt als de (financiële én inhoudelijke) verantwoording is goedgekeurd.

 

Wie meer details wil weten van de aanvragen en de inhoudelijke verantwoordingen kan contact opnemen met de buurtnetwerker Sanja Willems of met een lid van het WBT. Die kunnen u ook meer vertellen over hoe de toekenning van deze subsidie tot stand komt.

 

De informatie van de aanvragen en verantwoordingen uit de verschillende wijken van Amersfoort en stadsbreed, vindt u op de op de website indebuurt033.

 

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort