Ondernemersnetwerken

Bent u aangesloten bij een ondernemersnetwerk dat (voornamelijk) actief is in Zielhorst of bedrijventerrein De Hoef? Stuur dan informatie (naam, korte toelichting, contactgegevens) over dat netwerk naar webmaster@wijkzielhorst.nl!

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort