Strengere lockdown tegen Corona, ‘t Middelpunt sluit de deuren

Helaas is zojuist door premier Rutte bekend gemaakt dat Nederland weer op slot moet. Even leek het erop dat wijkcentra open mochten blijven, maar tijdens zijn speech maakte de minister-president duidelijk dat dat alleen zou kunnen voor ‘activiteiten voor kwetsbare groepen’.
 
De kwetsbare groepen die gebruik maken van ’t Middelpunt hebben zich allemaal afgemeld. Voor andere groepen, en ook voor ‘kwetsbare individuen’ is het wijkcentrum vanaf dit moment gesloten. Er kan dan ook in de komende vijf weken – tot en met 19 januari 2021 – geen enkele activiteit doorgaan. Tegen die tijd hopen we jullie te kunnen berichten wat de situatie zal zijn vanaf 20 januari.
 
Ondanks dit vervelende bericht wensen we jullie allemaal toch mooie, rustige feestdagen en een veilige jaarwisseling. We hopen jullie rond half januari weer in goede gezondheid te treffen!
 
● Zie hier de webpagina’s met COVID-19 informatie van de gemeente Amersfoort
Hier vindt u de informatie van de Rijksoverheid
● Dit is de link naar de informatie van het RIVM
● Via deze link komt u bij Infectieradar.nl
Hier vindt u de informatie van Meander Medisch Centrum
Dit is een overzicht van Indebuurt.nl
Hier komt u op de contactpagina van Inloophuis De Ontmoeting voor nadere informatie
Zie hier de Corona-update van winkelcentrum Emiclaer
● Het Leger des Heils organiseert momenteel vooral online activiteiten
 


Buurtbudget 2020 voor activiteiten in de wijk vóór 1 april aanvragen

De gemeente Amersfoort stelt elk jaar een budget ter beschikking aan iedere wijk van de stad om  onder voorwaarden te gebruiken voor activiteiten voor of ten behoeve van de wijk. Voor dit doel is De Hoef door de gemeente ondergebracht bij Zielhorst.
Helaas is de subsidie van de gemeente meestal niet voldoende om alle initiatieven te honoreren. De verantwoordelijkheid voor het verdelen van het buurtbudget ligt in de afzonderlijke wijken bij een eigen Werkgroep Buurtbudget. Deze werkgroepen bepalen zelf de regels voor het aanvragen en declareren, vergaderen over de aanvragen en beslissen om de aanvragen al of niet, geheel of gedeeltelijk, toe te kennen.
Meer informatie over het Buurtbudget Zielhorst/De Hoef vind je via deze link. Het aanvraagformulier 2020 voor Buurtbudget Zielhorst/De Hoef staat hier op de wijkwebsite. Vraag je budget aan vóór 1 april!

 

Nieuwe Wijkplan 2020/2021 is klaar: samen werken aan een fijne wijk

Het Wijkplan is tot stand gekomen met de inbreng van veel inwoners en professionals. Tijdens bijeenkomsten van de Wijkraad Schothorst en Wijknetwerk Zielhorst hebben we over de wijkdoelen overlegd. Met dit wijkplan als uitgangspunt werken inwoners samen met professionals aan een fijne wijk, waar mensen zich thuis voelen, omkijken naar elkaar en zich betrokken voelen bij straat, buurt en wijk. Schothorst en Zielhorst zijn “Gezonde Wijken”. Vanuit de GGD is extra aandacht en subsidie voor gezond opvoeden en gezond opgroeien, prettig en gezond ouder worden en omzien naar elkaar. Hier vindt u het nieuwe Wijkplan.

Elke woensdagmiddag speelclub voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar uit de wijk

Sportivate Club Zonnebaan is een speelclub voor alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar uit de wijk. Elke woensdagmiddag doen ze samen spelletjes in de buurt. De spelletjes worden door Junior Sportivators uit groep 7 van De Zonnewijzer en van De Achtbaan begeleid. Deze Junior Sportivators zijn opgeleid en worden (op enige afstand) begeleid door de organisatie Sportivate. Ze zijn te herkennen aan hun oranje Junior Sportivate hesje.
Kom lekker mee buitenspelen – het kost niets! Kom op woensdagmiddag om 3 uur naar het ronde grasveld aan het Balalaikapad (tussen de basisscholen).

Kliko’s met oranje deksel (PMD) zijn gearriveerd

Deze week zijn of worden de oude grijze kliko’s in de wijk opgehaald en de nieuwe containers met oranje deksel voor PMD (Plastic, metaal en drankpakken) uitgedeeld. De ROVA-pasjes voor de ondergrondse containers zijn per post bezorgd. Vanaf nu wordt het restafval niet meer opgehaald, maar moeten we dat naar de dichtstbijzijnde ondergrondse container (op maximaal 150 meter afstand van je huis) brengen. En de pmd-bak wordt nog maar één keer per maand geleegd, net als de papierbak. In de op ieder adres bezorgde brochure staat precies welke soort afval in welke bak mag (of moet) worden gegooid.
 
Wie zijn afval in een verkeerde bak gooit, kán in de problemen komen. Bij ‘verkeerd’ afval gaan controleurs soms op zoek naar dingen waar jouw naam of je gegevens op staan. Je kunt dan een waarschuwing of boete op je deurmat verwachten.
Voor het ‘niet op de voorgeschreven manier aanbieden’ van afval staat namelijk een boete van maar liefst € 90,00. Als de ondergrondse wijkcontainer vol zit is het ook niet verstandig om je afvalzak ernaast te zetten. Op het ‘afval storten buiten daarvoor aangewezen stortplaats’ staat namelijk zelfs een boete van € 370,00.

Organiseer zelf een vuurwerkvrije zone rond Oud en Nieuw

Wilt u als bewoner aankomende jaarwisseling een vuurwerkvrije zone? Maak dan met uw buren de afspraak om tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk af te steken in de straat, het plein of rondom een gebouw. Dit jaar houd de gemeente een proef met tien vrijwillige vuurwerkvrije zones. Hiermee ondersteunen zij bewoners bij hun initiatief. Bewoners die meedoen met de proef ontvangen van de gemeente vier borden die langs de randen van de vrijwillige vuurwerkvrije zone geplaatst kunnen worden. Daarnaast ontvangen bewoners en direct omwonenden van de vuurwerkvrije zone een brief met de oproep om het initiatief te ondersteunen en te respecteren.

Hoef Café: nadere informatie over de plannen voor de wijk De Hoef

Het eerstvolgende Hoef Café is op 14 november 2019.
De gemeente wil dan graag de fasering van de openbare ruimte van De Hoef West met u bespreken. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat is een handige volgorde van de werkzaamheden, hoe zorgen we voor een goede bereikbaarheid van alle kantoren en andere voorzieningen, waar kunnen zaken spaak lopen en hoe kunnen we de overlast beperken? Na een gezamenlijke aftrap gaan we aan tafels met elkaar in gesprek. Datum en tijd: donderdag 14 november van 18.30 tot 20.30 uur. Vanaf 20.00 uur zorgen wij voor een hapje en drankje. Locatie: ROC Midden Nederland, Disketteweg 2 in Amersfoort. Zie ook deze link.

Laat uw stem horen bij de wijknetwerkbijeenkomst van 25 oktober

Op 25 oktober is er ’s avonds weer een wijknetwerkbijeenkomst! Alle mensen die wonen en/of werken in onze wijk Zielhorst zijn dan vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) van harte welkom in ’t Middelpunt (Spinetpad 2) om mee te praten over wat wij van belang vinden voor de leefbaarheid van Zielhorst. Zijn er dingen die moeten worden aangepakt? Of wil je alleen maar complimenten uitdelen (dat mag ook!).
Op de agenda staan in elk geval de nieuwste versie van het Wijkplan, de resultaten van de septembervergadering van de Werkgroep Buurtbudget en de eerste ontwikkelingen naar aanleiding van de maandelijkse Bruisuurtjes.
Wil je agendapunten inbrengen voor de wijknetwerkbijeenkomst? Mail die dan naar wbt@wijkzielhorst.nl.

Week van de Ontmoeting bruist van de activiteiten

Amersfoort bruist van de activiteiten tijdens Week van de Ontmoeting. Van 1 t/m 8 oktober 2019 vindt in Amersfoort de Week van de Ontmoeting plaats. Tijdens deze week worden overal in de stad tal van activiteiten georganiseerd waar inwoners aan mee kunnen doen en buurtgenoten kunnen ontmoeten.
Meer informatie over de Week van de Ontmoeting vindt u op de website van indebuurt033. Daar kunt u ook nieuwe activiteiten aanmelden. Hier vindt u een overzicht van de tot heden aangemelde activiteiten.

Subsidie gezonde en sportieve activiteiten 2020 aanvragen vóór 1 oktober

Sportverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ideeën die bijdragen aan een gezonde en sportieve stad. Ook inwoners kunnen subsidie aanvragen. Deze moeten voor 1 oktober 2019 worden ingediend en gelden voor sport- of beweegactiviteiten of andere plannen die plaatsvinden in 2020.
Een financiële bijdrage kan worden aangevraagd voor:

  • een klein of groot sportevenement
  • initiatieven die sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen
  • bewonersinitiatieven in samenwerking met een vereniging of stichting, gericht op sport en beweging
  • fusie- of samenwerkingstrajecten van sportverenigingen
  • sportactiviteiten of scholing, bedoeld om jongeren, 65-plussers en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking meer te laten bewegen
  • een investering in aanpassing, uitbreiding of nieuwbouw van een gemeentelijke sportaccommodatie

Zie voor meer informatie het aanvraagformulier met de toelichting op de website van de gemeente hier.

Subsidie indebuurt033 toegekend voor So What en tafeltennisgroep ‘t Middelpunt

Maar liefst 9 sociale projecten hebben in Schothorst en Zielhorst subsidie ontvangen via projecten#indebuurt033! Heeft u ook een leuk idee voor Schothorst of Zielhorst? Past het idee in het wijkplan? Dan kunt u geld aanvragen bij Indebuurt033 voor uw activiteit! Dat kan per kwartaal, dus de volgende deadline is 30 september 2019! Zie ook www.indebuurt033.nl/. Meer weten of kunt u hulp gebruiken bij het uitwerken van uw aanvraag? Neem contact op met buurtnetwerker Stephanie Niessen, stephanie.niessen@indebuurt033.nl, of 0641545986. Lees hier het wijkplan van Schothorst en Zielhorst en het overzicht van de toegekende subsidieprojecten: https://www.indebuurt033.nl/in-de-wijk/schothorst-en-zielhorst/ lees meer

Wijkmobiel rijdt nu ook ‘s avonds tot 22:00 uur op werkdagen

Al ruim anderhalf jaar rijdt de WijkMobiel nu in de wijken Schothorst/Zielhorst en De Hoef. De WijkMobiel vervoert u naar vele plaatsen in Amersfoort. De voorwaarde is dat het begin- of eindpunt in bovengenoemde wijken ligt. U wordt op het afgesproken tijdstip bij uw voordeur opgehaald. De chauffeur brengt u naar de gewenste bestemming. Ook zo dicht mogelijk bij de voordeur. Uw (opvouwbare of inklapbare) rollator kan ook mee. De WijkMobiel kan rijden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.
De WijkMobiel reed tot 1 september op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Vanaf 1 september gaat de WijkMobiel ook in de avond rijden tot 22:00 uur. Tot een dag tevoren kunt u een rit reserveren. Om te reserveren kunt u op werkdagen van 8:00 tot 21:00 uur bellen naar de volgende nummers: 0640 831 647 of 033 472 6214.

Delen van Amersfoort worden aardgasvrij, Zielhorst voorlopig niet

Amersfoort gaat aan de slag met het aardgasvrij maken van de stad. Per wijk wordt in kaart gebracht welke duurzame bron het beste kan worden aangewend om de huizen en kantoren te verwarmen.  Voor Zielhorst zijn er voorlopig geen concrete plannen. Na Schothorst-Zuid, waar nu al bij wijze van pilot stappen worden gezet, wordt nog dit jaar in Hoogland, Liendert, Vathorst en de bedrijventerreinen De Hoef en De Wieken-Vinkenhoef begonnen met het opstellen van een zogeheten wijkwarmteplan. Afhankelijk van de snelheid waarmee dit gaat, volgen in 2020 al Nieuwland, het Vermeerkwartier, Soesterkwartier en Isselt en vervolgens in 2021 Randenbroek, De Berg-Zuid, Kattenbroek en de binnenstad. Elk blok telt minstens 6000 huizen en 900 andere gebouwen, zoals kantoren. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Zonnepanelen op geluidswal aan de Zielhorsterweg?

Ben jij een bewoner van Zielhorst, die graag mee wil denken over en ook meedoen aan een concreet initiatief rondom duurzaamheid? Op het moment laat de gemeente een verkenning/ eerste haalbaarheidsstudie uitvoeren voor het idee om zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal aan de Zielhorsterweg. Voor bewoners een kans om actief deel te nemen in een duurzaam project. Dit biedt mogelijk kansen – financieel en op het gebied van duurzaamheid. Wil je hier meer over weten? Kom dan naar de bewonersbijeenkomst (Schothorst & Zielhorst) op 28 augustus om 14:00 uur (aanmelden verplicht via het volgende mailadres: l.kemp@d-bv.nl). Voor vragen kan je terecht bij Lidewij Kemp via hetzelfde mailadres.

Extra aandacht voor gesubsidieerde initiatieven wijkbewoners – meld u aan!

Oproep aan ontvangers van Buurtbudget of van Subsidie Projecten#Indebuurt:
De redactie Schothorst/Zielhorst van De Stad Amersfoort wil vanaf september graag aandacht besteden aan de gesubsidieerde bewonersinitiatieven die in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden of de komende tijd nog zullen plaatsvinden. Hiermee hopen we die initiatieven en de subsidiemogelijkheden nog eens onder de aandacht te brengen en misschien ook anderen te inspireren tot nieuwe initiatieven. Was jij betrokken bij een van die initiatieven en wil je meewerken aan (nog iets meer) publiciteit daarover? Meld je dan bij Margriet Guiver-Freeman (wbt@wijkzielhorst.nl of 0611 380 349). Je kunt ook contact opnemen als je een idee hebt voor een nieuw initiatief en daarover eens van gedachten wil wisselen.

Wijkcentrum ‘t Middelpunt blijft open deze zomer

‘t Middelpunt blijft open deze zomer

Alle energie die in de afgelopen maanden is gestopt in ’t Middelpunt begint vruchten af te werpen. Het aantal bezoekers neemt voelbaar toe. Dank dus aan alle vrijwilligers, die zich inspannen om van 9 uur ’s morgens tot ongeveer tien uur ’s avonds de bar te bezetten. En die daarvoor cursussen hebben gevolgd of nog volgen!

Ook dank aan het bestuur van de Stichting ACC (Alevitisch Cultureel Centrum) en aan het Buurtbudget Zielhorst, die samen zorgen voor een warm welkom met een gratis kopje koffie of thee en iedere dag twee verse kranten. lees meer

Jaarlijks Zomerwijkfeest Zielhorst woensdagmiddag 3 juli

Het jaarlijkse evenement waar jong en oud elkaar ontmoeten! Dit jaar zullen er weer meerdere springkussens aanwezig zijn, veel entertainment en een gezellige markt en infomarkt. Het Zomerwijkfeest vindt plaats op het plein en het grasveld vóór ’t Middelpunt (Spinetpad/Balalaikapad). Er worden ook activiteiten georganiseerd in ’t Middelpunt en in So What. Kom gezellig langs en neem de kinderen mee !