Via crowdfunding hebben we in Zielhorst wéér een AED kunnen financieren. Dankjewel, buurtbewoners! Deze AED wordt opgehangen aan de voorgevel van Cellostraat 4 – goed bereikbaar voor de scholen De Zonnewijzer en De Achtbaan, en natuurlijk voor de bewoners van de Muziekbuurt-Zuid. Welke bewoners zouden graag de cursus van één dag willen volgen om te leren reanimeren, met en zonder AED? Deze cursus is gratis voor wie bereid is om zich daarna aan te melden als Burgerhulpverlener, zodat hij/zij kan worden opgeroepen als er in de buurt iemand gereanimeerd moet worden. Meld je aan bij Reanimatie-wijkcoördinator Rikus Hulsman: rikus.hulsman@xmsnet.nl of 0653 914 516. En wilt u een bijdrage leveren voor een volgende AED voor de wijk? U kunt geld storten op NL95 RABO 0311 0900 52 t.n.v. Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort onder vermelding van “Architectenbuurt Zuid”. Deze vermelding maakt dat het bedrag wordt bestemd voor de wijk Zielhorst (dus niet alleen Architectenbuurt-Zuid).