Hulp bij Belastingaangifte 2018

Hulp bij Belastingaangifte 2018
Indebuurt033 biedt inwoners van Amersfoort met een minimuminkomen hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018. De praktijk leert dat mensen daar vaak moeite mee hebben, waardoor er inkomsten worden misgelopen. Het project ‘Aangifte 2018’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort die geen lid zijn van een bond, niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.500,- bruto per jaar voor een meerpersoonshuishouden en niet hoger dan € 22.500 voor een éénpersoonshuishouden.
Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018 kunnen inwoners van 5 maart tot en met 26 april 2019 op afspraak terecht bij één van de vier Informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 18 februari langskomen bij de Informatiewinkel in uw wijk (zie volgende paragraaf).

Informatiewinkels Indebuurt033
Ook voor andere vragen, bijvoorbeeld over geld, recht, vrijwilligerswerk, mantelzorg, of andere ondersteuning kunnen inwoners van maandag t/m donderdag van 9:00 – 13:00 uur terecht bij de Informatiewinkels. Voor Zielhorst zijn de dichtstbijzijnde:
Wiekslag 92 (De Groene Stee), 3815 GS, telefoon 033 – 3036420
Hof der Gedachten 26 (Het Pluspunt), 3823 WB, telefoon 033 – 7370353
En op dinsdagmiddag van 14:00 – 16:30 uur bij het Infospreekuur in ’t Middelpunt!

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort