Handhaving


 

De handhavers openbare ruimte in de gemeente Amersfoort leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid. Zij doen dat door zichtbaar op straat aanwezig te zijn en als het nodig is burgers en ondernemers aan te spreken op hun gedrag.

 

Bij overtredingen mogen zij sancties opleggen. Onveilige of illegale situaties pakken zij aan of melden zij aan de bevoegde instantie(s) of de politie. Als iets onduidelijk is, geven zij uitleg over het doel van regels en verstrekken ze informatie over gemeentelijke Amersfoortse procedures.
 

De werkzaamheden van de handhaver openbare ruimte zijn divers. Het betreft o.a. controle op het aanbieden van (grof) huishoudelijk afval, illegale dumpingen, (brom)fietswrakken, foutparkeren, (loslopende) honden, graffiti/wildplakken, overlast jeugd en winkeluitstallingen.
 
Ook houden zij toezicht in de Amersfoortse wijken.

 

De handhavers openbare ruimte hebben opsporingsbevoegdheid. Ze zijn herkenbaar aan het opsporingslogo. Zij zijn net als de politie belast met de opsporing van strafbare feiten.
 

Na het constateren van een strafbaar feit kunnen zij een bekeuring uitschrijven. Als zij u bekeuren bent u verplicht uw identiteitsbewijs te tonen. U bent strafbaar als u dat niet doet. U kunt dan door de handhaver worden aangehouden en worden overgebracht naar het politiebureau.
 

 

De handhavers openbare ruimte vertegenwoordigen op straat het gezag van de gemeente Amersfoort en hebben bepaalde bevoegdheden om te zorgen dat mensen zich aan de regels houden.
 

Iedereen is verplicht aan een handhaver alle medewerking te verlenen als de handhaver daarom vraagt.Voor de meeste overtredingen in de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke boete overlast.
 

Voor parkeerovertredingen wordt de hoogte vastgesteld door het Openbaar Ministerie.
 

Wordt uw woonomgeving belast met criminaliteit of ongewenste situatie(s), maakt u dan daarvan melding via het meldingsformulier van de gemeente Amersfoort.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort