De gemeente kent ook gebiedsmanagers. De gebiedsmanager werkt aan de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Hij of zij kijkt wat er leeft in de buurten en bespreekt dit met bewoners, organisaties en collega’s in de gemeente. De gebiedsmanager voor Zielhorst is Marjolein van Alphen, JM.vanAlphen@amersfoort.nl

Mevrouw Van Alphen is te bereiken via het algemene nummer 14 033.