Gemeentelijk onderhoud

Hebt u iets door te geven over het gemeentelijk onderhoud (groen, straten en wegen, riolering), dan kunt u contact opnemen met de Gebiedsbeheerder voor onze wijk, Steven Schipper, SR.Schipper@amersfoort.nl, of telefonisch: 033-46 95 586.

Melden kan ook via de website.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort