Wijknetwerkbijeenkomst voor wie woont of werkt in Zielhorst

Wijknetwerkbijeenkomst – voor alle mensen die wonen en/of werken in Zielhorst, dus ook u bent welkom!

We komen op dinsdagavond 9 oktober vanaf half acht samen in ’t Middelpunt en de bijeenkomst begint om 20:00 uur. Op de agenda staan onder meer: stand van zaken en (gewenste) aanpassingen in het (laatste concept) Wijkplan (voor het meest recente concept, volg deze link), lopende bewonersinitiatieven en subsidies daarvoor; samenstelling van het WijkBewonersTeam en andere werkgroepen in de wijk en wat verder ter tafel komt.

Wilt u ook iets op de agenda zetten? Stuur dan een mailtje naar wbt@wijkzielhorst.nl