Wijknetwerkbijeenkomst in ’t Middelpunt

Het wijknetwerk bestaat uit alle mensen die in Zielhorst wonen en/of werken! Iedereen is dus welkom bij de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar op donderdag 15 november in ’t Middelpunt. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.

Op de agenda staan onder andere:

  • Uitreiking Buurtwetertegel (tijdens de inloop)
  • Voortgang diverse projecten/buurtinitiatieven
  • Wijkplan 2019/2010 voor Schothorst/Zielhorst/De Hoef
  • Hoe gaan we de wensen uit het plan realiseren?
  • Wat verder ter tafel komt

Wilt u nog agendapunten toevoegen? Stuur dan een berichtje naar wbt@wijkzielhorst.nl

We hopen op een fllinke opkomst!