Samen werken aan een schoon en groen Schothorst

De Wijkraad Schothorst nodigt de bewoners van Schothorst en de professionals die in de wijk werken uit voor een wijkoverleg over het groen in de wijk en over zwerfafval. De wijkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 april in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan 21 van 19.30 tot 21.30 uur.

Verschillende aspecten van ‘het groen’ zullen aan de orde komen. De gemeente geeft informatie over het groenbeleid en over de inbreng die buurtbewoners daarbij kunnen hebben.

Groen doet goed en Zwerfafvalzat
Vervolgens wordt het project Groen doet goed belicht, waarbij de basisscholen in de wijk actief betrokken zijn. Ook bewoners kunnen bij Groen doet goed een subsidie aanvragen voor een groen initiatief. Wellicht zijn er deze avond wijkbewoners aanwezig die iets over een al bestaand groen project in de wijk willen vertellen. Natuurlijk
is ook de actiegroep Zwerfafvalzat vertegenwoordigd. Deze groep zet zich in voor een schoon Amersfoort. In Schothorst trekken zeker 15 bewoners eens in de paar weken er met een afval prikker op uit om een stukje wijk afvalvrij te maken.

Zelf een groen project starten?
Na de pauze is er alle gelegenheid om verder te praten met de mensen van de gemeente of Zwerfafvalzat. Ook kan een eerste stap gezet worden om een groen project in de wijk te s tarten of een actiegroep voor een schoner Schothorst op te richten. Volop (groene) kansen voor de wijk!
Koffie en thee staan klaar om 19.15 uur!