Nieuwe AED’s in de Springerstraat en Leonardo da Vincistraat

Zielhorst is weer twee nieuwe AED’s rijker: één in de Springerstraat, ter hoogte van nummer 35 en één aan de gevel van de Leonardo Da Vincistraat 8. Dit zijn kostbare apparaten – tegen de tweeduizend euro per stuk!
Een van deze AED’s is bekostigd uit het Buurtbudget Zielhorst, de andere is betaald na een crowdfundingactie onder wijkbewoners. In beide gevallen heeft het Reanimatie Netwerk Amersfoort (met hulp van de gemeente Amersfoort) de buitenkasten ter beschikking gesteld. Het Reanimatie Netwerk Amersfoort biedt omwonenden de mogelijkheid om in één dag getraind te worden in reanimeren en het gebruik van de AED. Daarna kunt u zich registreren als Burgerhulpverlener.
En we sparen verder, want de wijk kan nog meer van deze apparaten gebruiken! Over een paar honderd euro hebben we er wéér een!
Wil jij ook een bijdrage leveren voor een AED in Zielhorst? Die kan je storten op NL95 RABO 0311 0900 52 t.n.v. Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort, onder vermelding van ‘Architectenbuurt Zuid’. Deze vermelding maakt dat het bedrag wordt bestemd voor de wijk Zielhorst, dus niet alleen die buurt!