Informatiebijeenkomst over vervoer in en om de wijk

Beste bewoner/deelnemer,
Graag nodigen wij je uit voor een informatie bijeenkomst over ‘Vervoer’ in de Wijk Kattenbroek.
In de wijken Zielhorst/Schothorst rijdt momenteel een WijkMobiel. In Hoogland gaat ANWB Automaatje binnenkort van start.
Er komen uit Kattenbroek steeds meer en meer signalen dat er behoefte is aan vervoer (naast de bestaande regiotaxi en/of de busmaatschappij Syntus).
 Kunnen alle bewoners die dat willen in de wijk gebruik maken van de activiteiten die er georganiseerd worden?
 Kan iedereen zelf zijn boodschapje doen in de winkel, de medicijnen ophalen in de apotheek of een bezoekje brengen aan een vriend of vriendin?
In hoeverre speelt het ontbreken van (betaalbaar) vervoer hier een rol? Kunnen we hier samen wellicht een oplossing voor vinden in de wijk?
Om het bovenstaande goed in beeld te krijgen hebben we jouw informatie hard nodig! Zo kunnen wij erachter komen of er behoefte is aan passend vervoer in de wijk, wat deze behoefte dan precies is en zo nodig samen nadenken over een passende oplossing.
De WijkMobiel is ook aanwezig en komt graag uitleggen hoe de Wijkmobiel in Schothorst en Zielhorst werkt. Het is een bewonersinitiatief om het vervoer laagdrempelig te maken voor ouderen in de wijk. De mobiel wordt bemand door een twintigtal enthousiaste vrijwilligers die jou ophalen bij de voordeur en brengen naar de afgesproken plek aan de voordeur. Ook kan men een rollator mee nemen.
Dus wil je graag een steentje bijdrage en meedenken over ‘Vervoer’ in Kattenbroek? dan nodigen wij je graag uit om maandag 4 juni van 15.30-17.00 u aanwezig te zijn.
Locatie: Informatiewinkel 033 in het Pluspunt (Hof der Gedachten nr. 26). We hopen je daar te treffen.
Vriendelijke groet,
Rita Rethmeijer & Eefke Wesdorp (initiatiefnemer & buurtnetwerker)