Geen aardgas meer bij nieuwbouw woningen in Amerfoort

Vanaf 1 juli geldt er landelijk een verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwe woningen en kleine bedrijven. In bepaalde gevallen mogen gemeenten hiervan afwijken. Amersfoort wil alleen bij hoge uitzondering nog nieuwe aardgasaansluitingen toestaan. Het verbod sluit goed aan bij de plannen van de stad om aardgas te vervangen door andere manieren om onze gebouwen te verwarmen en om te koken.

Tot nu toe moesten nieuwbouwwoningen verplicht worden aangesloten op het gasnet. Per 1 juli komt er een einde aan deze plicht. Dit is geregeld in de nieuwe Wet Voortgang Energietransitie. Op dit verbod zijn tijdelijke (tot 1 januari 2019) en structurele afwijkingen mogelijk. Uitgangspunt van de gemeente is zo min mogelijk uitzonderingen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om toch te kiezen voor aardgas. Bijvoorbeeld als aansluiting op een alternatieve energiebron te ingewikkeld is, of als het leidt tot extreem hoge kosten of tot grote vertraging bij de bouw.
Aardgas in nieuwbouw: niet logisch
Wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen geeft aan dat het niet logisch is om nu nog nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet: “Je zadelt mensen die een nieuwbouwhuis met aardgasaansluiting kopen op met extra kosten en dat is zonde. Want ook zij moeten over enkele jaren overstappen op een alternatieve energiebron. Bovendien zijn we net – samen met woningcorporaties, particuliere woningeigenaren en netbeheerder Stedin – gestart met gesprekken om de eerste buurten aardgasvrij te maken. We pakken deze nieuwe wet dan ook met beide handen aan.”
Amersfoort wil in 2030 CO₂-neutraal zijn
Het verbod op aardgasaansluitingen bij nieuwbouw sluit aan bij de ambitie van de stad om in 2030 CO₂-neutraal te zijn. Het gebruik van aardgas zorgt voor CO₂-uitstoot. CO₂ is een broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering en opwarming van de aarde. Bovendien stopt in 2030 de gaswinning in Groningen. Daarom gaan we in Nederland onze huizen en gebouwen aardgasvrij maken