Buurtbudget activiteiten binnen en buiten Zielhorst voor 1 april aanvragen!

Kinderinstuif, het Muziekcafé Zielhorst, het Zomerwijkfeest, Kitchen Delicious en het Vrijwilligersfeest Zielhorst. Het is maar een greep uit de activiteiten waaraan de Werkgroep Buurtbudget in Zielhorst in 2017 budgetten toekende.

De werkgroep, die bestaat uit vrijwillige wijkbewoners, kende verder budgetten toe aan onder andere activiteiten buiten de wijk, waaraan veel Zielhorsters deelnamen. Hieronder het Vijverconcert, het Dorpsfeest Hoogland en de Beach Open sportdagen.

Ook de belangrijke communicatiemiddelen in Zielhorst kunnen niet blijven bestaan zonder buurtbudget: het Wijknieuws Zielhorst, dat driemaal per jaar huis-aan-huis wordt verspreid, en de wijkwebsite. Het WijkBewonersTeam verstuurt bovendien tweemaal per maand een digitale nieuwsbrief met actuele informatie voor alle wijkbewoners.

Ook een goed, slim of leuk idee?
Heeft u ook een goed idee dat kan bijdrage aan de leefbaarheid van uw wijk? Dan kan het zijn dat hiervoor
buurtbudget beschikbaar is.

Aanvragen voor 1 april
Een bijdrage uit het buurtbudget aanvragen kan via buurtbudget@wijkzielhorst.nl aan de hand van het aanvraagformulier. Daarop staan ook de voorwaarden waaraan de aanvragen en de declaraties moeten voldoen.