Bruisteam nieuwe initiatieven gaat Zielhorst (nog) levendiger te maken

Bruisteam – het WBT zou graag zien dat zich rond WBT-lid Theo Hoogenboom een Bruisteam vormt van drie of vier wijkbewoners, die samen nieuwe initiatieven willen ontwikkelen om Zielhorst (nog) levendiger te maken. Belangrijkste doel: buurtinitiatieven stimuleren! Daarbij zal de betaalde hulp van Heleen van Praag (auteur van het boek Bruisen Bouwen Binden – zie www.bruispunt.nl) ingezet kunnen worden.