Bijen hebben zorg en bescherming nodig

Tijdens de Nationale Bijentelling van NL Zoemt op 19 en 20 april telden 4.369 mensen in Nederland 44.701 bijen. In Amersfoort werd op 61 plekken geteld, onder andere bij het wijk NME-centrum Liendert/Rustenburg en bij de Eemstadboerderij.
Er zijn wel 358 verschillende soorten bijen. Gelukkig waren de meest voorkomende bijen te vinden op de telkaart van NL Zoemt. De kinderen telden vooral honingbijen, aardhommels en boomhommels.

Bijenlint
Het aantal bijen viel wat tegen. Was er nog te weinig voedsel? Gelukkig kwamen de kinderen in actie: ze zaaiden het eerste stuk bijenlint in met speciaal ieder jaar braakliggende terreinen in met het bloemenmengsel.

Wil jij ook meezaaien?
Dit jaar zo’n twee hectare onder andere bij de Wieken-Vinkenhoef.
Bij Het Groene Huis kun je een gratis zakje bloemenzaad voor in jouw tuin komen scheppen. Op 16 juni is
er weer insectensafari met zaaiactie bij de Eemstadboerderij.
Meer tips en info over bijen: www.nederlandzoemt.nl.