Vereniging EHBO in de wijk Zielhorst

In 2018 is in Zielhorst de Vereniging EHBO Zielhorst opgericht.

Deze vereniging streeft ernaar om op de juiste manier eerste hulp te (laten) verlenen bij ongelukken. In Zielhorst, maar natuurlijk ook daarbuiten. Dat betekent onder meer dat de vereniging zoveel mogelijk mensen in Amersfoort-Noord wil motiveren en stimuleren om deskundige Eerste Hulp te kunnen verlenen. Onze leden melden zich na het behalen van hun EHBO-diploma allemaal aan als Burgerhulpverlener en natuurlijk zijn zij op verzoek en tegen een beperkte onkostenvergoeding beschikbaar als EHBO’er tijdens evenementen.

  • EHBO-cursus – betaald door uw zorgverzekering of het Buurtbudget

Zo biedt de vereniging (bij voldoende deelname) jaarlijks ten minste één complete cursus EHBO aan en zorgt zij voor jaarlijkse bijscholing van haar leden, zodat hun EHBO-diploma geldig blijft. De complete cursus, inclusief examen en het eerste (kalender)jaar contributie van de vereniging, kost EUR 195,00. Het Buurtbudget Zielhorst steunt dit initiatief van harte en betaalt in 2018 de cursus voor mensen die wonen en/of werken (eventueel als vrijwilliger) in de wijk Zielhorst, voorzover zij dit niet vergoed krijgen van hun zorgverzekering.

  • Bijscholing voor wie al een EHBO-diploma heeft

Heb je al een (geldig) EHBO-diploma? Dan kan je ook lid worden van de Vereniging EHBO Zielhorst en bij ons meedoen met de vervolgbijeenkomsten om je diploma geldig te houden. Het lidmaatschap (inclusief de herregistratiekosten bij het Oranje Kruis) kost EUR 40,00 per jaar. Lid worden? Meld je aan bij wbt@wijkzielhorst.nl. Vermeld daarbij waar en wanneer je je eenheidsdiploma Oranje Kruis hebt behaald en bij welke vereniging of andere instantie je tot nog toe je EHBO-competenties op peil hebt gehouden.

Meer lezen: 20180704 Flyer EHBO