Daltonschool de Achtbaan en Partou kinderopvang starten samen Dalton Kindcentrum

Op 21 augustus, na de zomervakantie, starten Daltonschool de Achtbaan en Partou kinderopvang een Dalton Kindcentrum. Dit kindcentrum is er voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, waar opvang en onderwijs met elkaar samenwerken vanuit één gezamenlijke (Dalton)visie. De samenwerkende partijen dragen vanaf het nieuwe schooljaar in het Dalton Kindcentrum zorg voor basisonderwijs, peuteropvang én buitenschoolse opvang.

Om dit mogelijk te maken verhuizen de peuterschool van Partou, gehuisvest aan Dopheide 38, en de buitenschoolse opvang die nu gehuisvest is aan het Spinetpad 4, beide in de zomervakantie naar de Luiterf 2 in Amersfoort. Alle kinderen maken gebruik van het schoolplein en ook wordt er een speciale natuurtuin aangelegd.

Het Dalton Kindcentrum biedt peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als kinderen vier worden kunnen ze doorstromen naar de basisschool en gebruikmaken van de buitenschoolse opvang. Doordat de peuteropvang en basisschool hun pedagogische en educatieve aanpak op elkaar afstemmen, werken ze aan één doorgaande ontwikkellijn bij de kinderen.

De kleinste-maar-fijnste wijk van Amersfoort