Subsidies uit buurtbudget Zielhorst voor 2019 toegekend

De gemeente Amersfoort stelt elk jaar het buurtbudget ter beschikking aan iedere wijk van de stad. Dat budget kan onder voorwaarden worden gebruikt voor activiteiten voor of ten behoeve van de wijk. De activiteiten kunnen variëren van een straatfeest tot een voetbaltoernooi, van een rommelroute tot een uitstapje voor senioren of het opknappen van een speelplek. De toekenning van de subsidies aan projecten uit het buurtbudget voor Zielhorst is onlangs vastgesteld. Een overzicht daarvan vindt u hier, meer over het buurtbudget hier.
 


Zielhorsters welkom om mee te praten over ons wijkplan op 28 mei

Dinsdag 28 mei om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ’t Middelpunt (Spinetpad 2): Wijkvergadering over de wijkdoelen van Zielhorst.
 
In het wijkplan van Zielhorst 2019/2020 hebben we als bewoners zeven mooie doelen beschreven, waar we samen met professionals aan willen werken. Tijdens deze avond willen we bespreken met welke twee of drie doelen we extra aan de slag gaan in 2019.
 
Willen we ons bijvoorbeeld focussen op het verminderen van eenzaamheid, het versterken van inzet en activiteiten voor jongeren in de wijk, de betrokkenheid van de verschillende buurten in de wijk vergroten of zijn er andere, wellicht even belangrijke initiatieven denkbaar? lees hier verder