Buurttuin Zielhorst: tegels eruit, groen erin

Ons klimaat verandert. Daardoor wordt ons weer extremer: meer kans op hoosbuien, maar ook op droogte en hitte. Om de gevolgen van die wateroverlast en hitte te beperken, is het belangrijk o min mogelijk stenen en zo veel mogelijk groen in de stad te hebben.

Dat gold ook voor het plein bij het wijkcentrum ’t Middelpunt in Zielhorst. Volgens architect Serai Bressers kon het plein, dat een centraal punt in de wijk is waar jong en oud elkaar ontmoeten, wel wat sfeervoller en vooral groener. Zij is de drijvende kracht achter de buurttuin die op deze plek ontstaat. Samen met tien vrijwilligers uit de wijk heeft Bressers een nieuw ontwerp voor het plein bedacht en zij toveren nu het plein om tot buurttuin. Daarbij worden zij ondersteund door 033Groen.

Stoeptegels worden plantenbakken

Serai Bressers

‘Allereerst worden er meer dan duizend stoeptegels uit het plein gehaald,’ legt Bressershet plan uit. ‘Die worden niet naar de stort gebracht, maar hergebruikt als plantenbakken of als muurtjes. Daarna komen er eetbare planten te staan en planten die goed zijn voor bijen en vlinders. We hopen dat volgende zomer iedereen komt genieten van de bloemen en de bessen in de tuin. Ook aan de kinderen hebben we gedacht, want er komt een kleine natuurspeelplek. Daarna gaan we het beheer van de buurttuin zelf doen met de vrijwilligersgroep. De tuin is vrij toegankelijk, dus wees welkom. Het zou mooi zijn als het een gezellige groene ontmoetingsplek wordt.’

Zin om mee te helpen?

Iedereen die graag mee wil helpen kan contact opnemen via buurttuinzielhorst@gmail.com. Wilt u zelf ook uw betegelde tuin omtoveren tot een sfeervolle tuin met eetbare planten? Kijk dan op www.eetjetuin.nl voor tips en inspiratie.

De werkgroep Buurttuin Zielhorst heeft een stemming georganiseerd om buurtbewoners te laten meebeslissen over het ontwerp van de buurttuin die zal komen bij Het Middelpunt. Bewoners van Zielhorst hebben gestemd welk ontwerp ze voor de buurttuin aan het Spinetpad het beste vinden. Slechts 10% stemde voor behoud van de huidige situatie. Nog eens 10% stemde voor ontwerp 1 (eenvoudig ontwerp met verhoogde bakken). 80% van de stemmen gaan naar het ontwerp voor de meest uitgebreide tuin; namelijk met verhoogde bakken waarin eetbare planten komen, een speelelement voor kinderen, een kruidenspiraal en versiering van de bakken met mozaïek. In de buurttuin mogen bewoners zelf groenten en kruiden plukken en het leuke is dat mensen uit alle delen in de wijk zo ook met elkaar in contact komen.