Er wordt ingegrepen op die plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. De maatregelen kunnen overwogen worden wanneer het aantal besmettingen daalt en de druk op de reguliere zorg afneemt.

Lees op de website van de gemeente welke maatregelen in werking treden.