• 26 mei 2018
  • 19:00
  • ACC, 't Middelpunt, Spinetpad 2

De huiskamer van STOGA is een ontmoetingsplek / huiskamer voor senioren met een Turkse en/of Koerdische Alevitische achtergrond. In het bijzonder voor mensen met een lichte vorm van dementie. De ontmoetingsplek / huiskamer staat open voor iedereen, dus ook voor senioren zonder Turkse achtergrond.

Op de laatste zaterdag van de maand wordt in de huiskamer samen gegeten en gekletst, van 19:00 tot 21:00 uur. Daar kunt u tegen een kleine vergoeding (voor het eten) aan meedoen.

Bel voor meer informatie met 0610 394 913 of 0615 144 405