In het laatste kwartaal van dit jaar moeten wij een nieuw Wijkplan ‘opleveren’. We zijn al een tijdje bezig met het verzamelen van gegevens daarvoor. De opmerkingen en suggesties van Zielhorsters in de laatste wijknetwerkbijeenkomst zijn in een schema verwerkt. Aan de hand van dit schema kan het hoofdstuk Zielhorst voor het nieuwe wijkplan worden gemaakt. Dit schema wordt in de komende tijd besproken met de professionals die in onze wijk werkzaam zijn. Hopelijk kunnen zij nog heel wat aanvullen. We zullen de laatste versie steeds plaatsen onder Documenten op de wijkwebsite, zie de rechterkolom.

Heb jij nog suggesties? Of andere wensen die aansluiten bij een van de hoofddoelen? Stuur dan een berichtje naar michel.wesolek@indebuurt033.nl of naar wbt@wijkzielhorst.nl!

N.B. Schothorst is met een vergelijkbaar schema bezig. Suggesties daarvoor kunnen ook naar michel.wesolek@indebuurt033.nl