Nu de zomervakantie is afgelopen begint Kitchen Delicious in ’t Middelpunt met een serie workshops voor jongeren. Op elke vierde donderdag van de maand gaan we, onder begeleiding van een professionele kok, een gezonde en betaalbare driegangenmaaltijd koken voor wijkbewoners. Op donderdag 31 augustus houden we van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur in ’t Middelpunt een informatie-/ kennismakingsbijeenkomst. Deze bijeenkomst zal geleid worden door leden van de werkgroep Kitchen Delicious. Ouders/verzorgers zijn dan ook welkom. Je kunt je dan nog inschrijven. lees hier verder