wijkplan-indebuurt033

Het door Indebuurt033 in samenwerking met onze Werkgroep SBI opgestelde Wijkplan is vastgesteld. U kunt het bekijken via de website van Indebuurt033, maar u kunt het ook downloaden uit de rechterkolom van onze homepage. De hele voorgeschiedenis van de totstandkoming kunt u bekijken via deze pagina.

Nu de wijkplannen en het stedelijk plan zijn vastgesteld, kunnen inwoners en organisaties subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de doelen uit deze plannen. Dus hebt u goede plannen en ideeën? Kijk dan snel op de website van Indebuurt033, zoek op bij welke doelstelling uw idee kan aansluiten en vraag subsidie aan. Natuurlijk is uw aanvraag wel aan regels gebonden. Deze staan, net als het aanvraagformulier, ook op de site van Indebuurt033.

Het WBT zal de subsidieaanvraag van ’t Middelpunt voor een ‘sociaal beheerder’ ondersteunen.

Daarnaast werken we hard aan het opbouwen van een grotere groep betrokken wijkbewoners die in de loop van 2017 samen het BuurtBestuur Zielhorst gaan vormen. Het BuurtBestuur Zielhorst zal regelmatig het wijkplan evalueren en zonodig aanpassen, in goed overleg met Indebuurt033.