Wijkbijeenkomst over concept-wijkplan Zielhorst

Op 9 november kreeg het WBT het concept-wijkplan-schothorst-zielhorst-park-de-hoef toegestuurd. Het plan is onmiddellijk op deze website geplaatst met het verzoek aan belangstellende wijkbewoners om het WBT (snel) te laten weten wat zij ervan vonden. Op 9 en 10 november heeft de werkgroep SBI het concept besproken met belangstellende wijkbewoners van Zielhorst. Die waren daartoe van harte uitgenodigd in ’t Middelpunt, van half acht tot ongeveer negen uur.

Tijdens die bijeenkomsten bleek er grote overeenstemming over de prioriteiten voor onze wijk en over de aan te vragen specifieke subsidies voor activiteiten die in het plan (komen) staan. Zie de reactie-op-cplan-zielhorst-20161116. De werkgroep zal deze resultaten inbrengen bij Indebuurt033 die vervolgens een definitief wijkplan indient bij de gemeente.

Overigens zal dat wijkplan niet ‘in beton gegoten’ zijn. Het zal regelmatig worden geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld of uitgebreid.