De Wijkmobiel is gearriveerd in de wijk

De wijkmobiel kan u voorlopig alleen brengen naar adressen binnen Schothorst en Zielhorst, tot aan Winkelcentrum Emiclaer. Hij rijdt vijf dagen per week. Om een ritje te reserveren belt u maandag tot vrijdag tussen 13 en 16 uur, uiterlijk de dag tevoren, naar hetzelfde nummer als de Boodschappenplusbus: 476 3830, om een afspraak te maken. U kunt ook mailen naar wijkmobiel@gmail.com.
De chauffeur haalt u op van achter uw voordeur en brengt u tot achter de voordeur van de plek waar u naartoe wilt. Dat kan zijn, onder andere: familie, vrienden, de huisarts, het winkelcentrum, de maaltijd in De Koperhorst, een bijeenkomst in de kerk – als het maar binnen het gebied ligt waar de wijkmobiel rijdt, Schothorst en Zielhorst dus. De kosten zijn €2 per rit.

PostNL haalt weer brievenbussen weg uit de buurt

PostNL gaat vanaf 24 maart 43 brievenbussen weghalen in Amersfoort. Er komen 4 nieuwe brievenbussen bij en er blijven 58 staan. De reden voor het verwijderen is dat er minder post wordt verstuurd. In onze buurt blijven de volgende brievenbussen over: Duikererf 1, Posteleinvlinder 2, Charlie Parkerstraat, Albert Schweitzersingel 137, Vitruviusstraat en Emiclaerhof.
Klik hier voor een interactieve kaart van GoogleMaps met alle brievenbussen.

Hulp bij belastingaangifte 2017

Het project ‘Aangifte 2017’ is speciaal bedoeld voor inwoners van Amersfoort die geen lid zijn van een bond, niet terechtkunnen bij de Belastingdienst en een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 30.400,- bruto per jaar. Voor hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2017 kunnen mensen van 5 maart tot en met 26 april 2018 op afspraak terecht bij één van de vier informatiewinkels van Indebuurt033. Voor het maken van een afspraak kunt u nu al binnenlopen bij de informatiewinkel in ’t Middelpunt, iedere dinsdag van 14:00 – 16:30 uur of mailen met liendert@indebuurt033.nl

Reanimatienetwerk uitgebreid met AED in Emiclaer

Het Reanimatie Netwerk Amersfoort heeft dankzij giften van het bedrijfsleven een nieuwe publieke AED kunnen plaatsen in het winkelcentrum Emiclaer. Zo snel mogelijk  handelen bij een hartstilstand is van levensbelang: 112 bellen, starten met reanimeren en behandelen met een AED. Om direct met reanimeren te kunnen beginnen bouwt Reanimatie Netwerk Amersfoort samen met de Hartstichting en Hartslag Nu aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in Amersfoort. Hoe dat werkt leest u hier. De AED in Emiclaer hangt in een buitenkast op De Beurs naast het kantoor van ING.

AED’s in Zielhorst:

  • ’t Hooghe Land – Trompetstraat 1
  • Sporthal Zielhorst – Trompetstraat 3
  • Pellikaan Health & Racket Club – De Brand 5
  • Bouwfonds Ontwikkeling – De Brand 30

en in De Hoef:

  • Ecabo – Disketteweg 6
  • Medisch Training Centrum – Databankweg 2a

Bij stations verwijderde fietsen terug te vinden op website

Staat uw fiets niet meer op de plek op het station waar u deze heeft achtergelaten? Kijk dan eerst op de website www.verlorenofgevonden.nl. Daar staan de fietsen vermeld die door verkeerd of te lang parkeren op Amersfoort Schothorst, Amersfoort Vathorst en station Amersfoort door de handhavers van de gemeente zijn verwijderd en naar het Fietsendepot zijn overgebracht.

Staat uw fiets hierbij, dan kunt u die tegen betaling van € 15,- ophalen bij het Fietsendepot aan de Nijverheidsweg-Noord 76d. Staat uw fiets niet op deze website? Dan is mogelijk sprake van diefstal. Doe in dat geval aangifte bij de politie. Zie daarvoor de website van de politie: www.politie.nl/aangifte. Zie ook https://www.amersfoort.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/to/fiets-verwijderd.htm

Buurtbudget beschikbaar voor wijkinitiatieven en goede ideeën

Voor 2018 is door de gemeente Amersfoort weer een bedrag beschikbaar gesteld voor initiatieven in de wijken, dus ook in Zielhorst. Aanvragen moeten voor 1 april worden ingediend.

Dien plannen in die ten goede komen aan de gehele wijk of aan een groot aantal Zielhorsters. Ook verenigingen, scholen e.d. kunnen een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Zielhorst (met een open karakter!). Het aanvraagformulier vindt u ook hier.

Lees meer informatie hier of in dit artikel uit het Wijkblad Zielhorst.

Nieuwe editie Wijknieuws Zielhorst zojuist verschenen

De nieuwe uitgave van Wijknieuws Zielhorst is uit! De meeste bewoners van de wijk hebben het magazine inmiddels in de brievenbus gekregen. Wijknieuws Zielhorst staat ook deze keer weer vol met nieuws en wetenswaardigheden over onze wijk en wordt huis aan huis bezorgd. Bij Albert Heijn aan de Albert Schweitzersingel en wijkcentrum ’t Middelpunt kunt u een gratis exemplaar van ons wijkblad meenemen. De uitgave van Wijknieuws Zielhorst van december 2017 en eerdere edities kunt u hier downloaden.

Kerstbomen en afgestoken vuurwerk inleveren voor een zakcentje?


Op vrijdag 5 januari 2018 is de jaarlijkse inzameling van kerstbomen en vuurwerkresten. Kinderen ontvangen per ingeleverde kerstboom € 0,50. Ook een zak met vuurwerkafval en -resten (niet groter dan circa 35 x 50 centimeter) levert € 0,50 op.
Zielhorst
15.15-16.15 Trombonestraat (grasveld voor Apotheek/Gezondheidscentrum Zielhorst)
Kattenbroek
14.15-15.00 Het Masker (kleine parkeerplaats)
Schothorst
15.00-17.00 Pieter Stastokerf (parkeerterrein)
Meer dan 50 kerstbomen (geen vuurwerkresten!) in te leveren? Dan kunnen de bomen ook opgehaald worden. Vul daarvoor het formulier in vóór donderdag 4 januari 13.00 uur

Vuurwerk en carbid, wat mag wel en wat niet?

Om oud en nieuw voor iedereen gezellig en veilig te houden heeft de gemeente Amersfoort een aantal regels rond 31 december.
Afsteektijden vuurwerk: Alleen van 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 uur.
Kopen: Alleen donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december bij een erkend vuurwerkverkooppunt. Op zondag 31 december vindt geen vuurwerkverkoop plaats, ook niet in winkels die voor hun overige verkoop wel gewoon open zijn.
Het is strafbaar om illegaal vuurwerk in bezit te hebben. De politie voert daarom speciale controles uit om bezit, verkoop en afsteken van illegaal vuurwerk op te sporen en te bestrijden. Meer informatie over illegaal vuurwerk vindt u op de website van de politie. Weet u of heeft u een vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk heeft of grote hoeveelheden vuurwerk heeft opgeslagen? Meld dit, ook voor uw eigen veiligheid! Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.
De directe omgeving van het Meander Medisch Centrum is door het college aangewezen als een vuurwerkvrije plaats en het is verboden hier vuurwerk af te steken.
Zie verder de website van de gemeente https://www.amersfoort.nl/veiligheid/to/een-veilig-oud-en-nieuw.htm