Het WijkBewonersTeam van Zielhorst stuurt tweemaal per maand een digitale nieuwsbrief naar iedereen die zich daarop geabonneerd heeft. In de nieuwsbrief staan aankondigingen en – soms – verslagen van bijeenkomsten en korte andere berichten die van belang (kunnen) zijn voor de mensen die in Zielhorst wonen en/of werken. Ook de wijkagenda kunt u erin vinden.

U kunt zich gratis abonneren door uw voornaam, achternaam en e-mailadres te sturen naar wbt@wijkzielhorst.nl

Links naar de laatste brieven:

20180318: http://mailchi.mp/79667458f60f/nieuws-van-zielhorst

20180304: http://mailchi.mp/d19bd67b728b/alle-nieuws-uit-zielhorst

20180218: http://mailchi.mp/4c30a57d1054/wat-gebeurt-er-in-zielhorst

20180204: http://mailchi.mp/2bd24e46a4a4/laatste-nieuws-uit-zielhorst

20180121: http://mailchi.mp/f9c22c4293b2/laatste-nieuws-over-de-wijk-zielhorst

20180107: http://mailchi.mp/347cba38a962/alles-over-zielhorst