Groen in Zielhorst

De gemeente Amersfoort houdt ook dit jaar weer de grote Stadspeiling onder 10.000 inwoners van de stad, onder wie natuurlijk een passend aandeel Zielhorsters. Het uitgebreide onderzoek staat dit jaar vooral in het teken van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Wat vindt u van uw buurt, de voorzieningen, het groen, de sfeer en het onderhoud? Welke problemen ervaart u in uw wijk en wat kan de gemeente daar aan doen? Op basis van de uitkomsten hoopt het gemeentebestuur om goede keuzes te maken voor de stad en daarmee een bijdrage te leveren aan een stad waarin het goed en veilig wonen en werken is. In februari 2018 worden de eerste uitkomsten verwacht.