Over de aanpassing van de Sociale Basisinfrastructuur …

Op maandag 3 oktober is de eerste bijeenkomst gehouden van Indebuurt033 met bewoners van Zielhorst en Schothorst. Tegen de vijftig aanwezigen mag een mooie opkomst heten. Na een korte inleiding van wethouder Fleur Imming vertelde Margriet Guiver-Freeman, voorzitter van het WijkBewonersTeam, over de voorbereidende werkzaamheden die in Zielhorst waren verricht door de Werkgroep SBI en die geleid hadden tot een vrij complete inventarisatie van de behoeften in de wijk. Na een korte inleiding over Schothorst door een inwoner van die wijk presenteerde projectleider Sikko Bakker kort de visie en de geplande werkwijze van Indebuurt033, die mooi aansloten bij de wens van de gemeente.

Vervolgens gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen om te spreken over hun wensen voor hun eigen woonomgeving. Voor Zielhorst leidde dat tot enkele aanvullingen op het document, die zijn verwerkt in Margriets presentatie.

logo-indebuurt033

Indebuurt033 zal in de loop van november, samen met wijkbewoners, gaan werken aan een concreet plan voor de wijk, waarvan de uitvoering ter hand zal worden genomen in 2017. Bovenstaande stukken zullen daar een goede basis voor zijn. Vindt u dat we belangrijke zaken zijn vergeten? Stuur een berichtje naar wbt@wijkzielhorst.nl en we bekijken of we uw bijdrage alsnog kunnen meenemen! U kunt ook mailen naar info@indebuurt033.nl.

Wilt u meewerken aan de verdere uitwerking van het plan? Meld u dan aan als lid van de Werkgroep SBI Zielhorst. Dat kan via een mailtje naar  wbt@wijkzielhorst.nl. Liever eerst meer weten? Bel dan met Margriet Guiver-Freeman: 0611 380 349 of met Sikko Bakker van Indebuurt033: 0621 885 257.