Indebuurt033 heeft zojuist haar concept-wijkplannen bekend gemaakt. Het plan voor Amersfoort als geheel en dat voor Zielhorst e.o. kunt u tot maandagavond aanstaande downloaden via de links in de rechterkolom van deze pagina. Wilt u er commentaar op leveren? Kom dan op donderdag 10 november naar ’t Middelpunt voor de bespreking van deze plannen met het WijkBewonersTeam.

Als u daar niet bij kunt zijn, kunt u tot uiterlijk maandagavond uw op- en aanmerkingen en suggesties sturen naar wbt@wijkzielhorst.nl. De werkgroep SBI zal uw bijdrage dan meenemen in de bespreking met Indebuurt033.