Kitchen Delicious is een buurtinitiatief in de wijk Zielhorst, ontstaan naar aanleiding van de vraag vanuit de wijk naar een betaalbare en gezonde eetmogelijkheid. Tegelijkertijd bereikten de initiatiefnemers vragen over de mogelijkheden van kookclubs of kookworkshops. Dat heeft geleid tot de oprichting van een Werkgroep Kitchen Delicious die subsidie heeft aangevraagd voor de inrichting van de keuken in wijkcentrum ’t Middelpunt. De gemeente heeft in 2017 aan de opstartkosten bijgedragen via een subsidie voor Projecten#Indebuurt. Enkele bedrijven uit Zielhorst en Schothorst hebben een sponsorbijdrage geleverd en het Buurtbudget heeft ervoor gezorgd dat ’t Middelpunt gebak en snacks op een goede manier kan bewaren en serveren.

Samen koken
Sinds juni 2017 kookt de werkgroep eenmaal per maand, op de tweede donderdag van de maand, een volledige maaltijd voor wijkbewoners die zich tijdig (uiterlijk de dinsdag daarvoor) hebben aangemeld.

Met ingang van september 2017 kookt op de vierde donderdag van de maand de Kookclub Jong en Oud ook een volledige maaltijd, waarbij wijkbewoners kunnen aanschuiven.

Het betreft altijd een volledige maaltijd, vaak bestaand uit voor-, hoofd- en nagerecht. Het menu wordt altijd enkele dagen tevoren bekend gemaakt in ’t Middelpunt, via de facebookpagina van Kitchen Delicious en op de wijkwebsite.

De werkgroep zou het leuk vinden als er nog twee kookgroepen worden gevormd die ook op de eerste en de derde donderdag in de maand voor een maaltijd willen zorgen. Een kookgroep legt zich altijd vast voor ten minste tien keer koken (in een jaar) en in principe is tijdens het koken ook minstens één lid van de werkgroep aanwezig.

In de keuken is nu vrijwel alle apparatuur aanwezig om uitgebreid te kunnen koken, bakken, serveren en eten. De kookgroepen houden zich aan de regels en voorwaarden die door Kitchen Delicious zijn opgesteld. Daar horen de HACCP-regels voor hygiënische keukens en hygiënisch werken bij. De deelnemers maken na het eten ook zelf de keuken weer hygiënisch schoon.

De groepen bepalen zelf wat zij gaan koken. Daarbij moeten ze natuurlijk wel rekening houden met de verkrijgbaarheid en de kosten van de ingrediënten en daarover vindt overleg plaats met de penningmeester van de Werkgroep Kitchen Delicious. De mee-eters betalen een vaste prijs (zie hieronder). Kitchen Delicious heeft geen winstoogmerk, maar we kunnen het ons ook niet veroorloven om verlies te maken. De koks betalen dan ook mee aan de ingrediënten.

Samen eten
Buurtbewoners mogen (als zij zich op tijd hebben aangemeld, we moeten immers voldoende boodschappen kunnen doen) lekker komen mee-eten, in de keuken van ’t Middelpunt. Dan betreft het altijd een volledige maaltijd, vaak bestaand uit voor-, hoofd- en nagerecht. Het menu wordt altijd enkele dagen tevoren bekend gemaakt in ’t Middelpunt, via de facebookpagina van Kitchen Delicious en op de wijkwebsite.

De kookgroepen zijn niet gericht op het maken van winst. Maar er zijn wel kosten aan verbonden: de ingrediënten, natuurlijk, en het gebruik van de keuken en alle spullen. Daarom hanteren we met ingang van september 2017 de volgende tarieven:
● Als u zomaar een keertje mee-eet, kost de maaltijd € 8,00 per persoon.
Maar als u toch vaker gaat komen, kunt u een meermaaltijdenkaart kopen.
● Voor een vijfmaaltijdenkaart betaalt u via de bank vooruit: € 37,50 (dus € 7,50 per maaltijd).
● Voor een tienmaaltijdenkaart betaalt u via de bank vooruit: € 70,00 (dat wil zeggen slechts € 7,00 per maaltijd).
● Maak het bedrag over op bankrekening NL13 INGB 0653 4001 28 t.n.v. MMT Guiver-Freeman. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt dan een ‘knipkaart’ voor 5 of 10 maaltijden. De kaart is persoonlijk en twee jaar geldig vanaf de datum van ontvangst betaling. Er wordt geen restitutie gegeven voor niet-genoten maaltijden.
● De vijf- en tienmaaltijdenkaarten kunnen gebruikt worden voor alle maaltijden die via Kitchen Delicious worden aangeboden (dus ook van verschillende kookgroepen).

Reserveren
Uiterlijk de dinsdagavond vóór de maaltijd via
● telefoon 0611 380 349 (mogelijk voicemail inspreken!), SMS of Whatsapp mag ook,
● e-mail kitchen.delicious@outlook.com, of
● persoonlijk aan de bar van ’t Middelpunt (Spinetpad 2).
Vermeld uw naam en telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. We gaan om 19.00 uur aan tafel!

Wijntje bij het eten?
Er staat water op tafel. Wie bij de maaltijd een wijntje of frisdrank wil, kan dat bestellen (en betalen!) bij de bar van ’t Middelpunt.

 

Wie zitten er achter Kitchen Delicious?
De werkgroep Kitchen Delicious bestaat uit een aantal enthousiaste wijkbewoners. Het logo en de naam van Kitchen Delicious zijn producten van de fantasie van werkgroeplid Elise Heinhuis (toen 12 jaar). Margriet Guiver-Freeman is de penningmeester van de werkgroep. De financiën zullen zoveel mogelijk lopen via een speciaal voor deze activiteit geopende bankrekening: NL13 INGB 0653 4001 28 t.n.v. MMT Guiver-Freeman. Margriet Guiver-Freeman legt regelmatig verantwoording af over de financiën van Kitchen Delicious aan de Werkgroep, aan de gemeente Amersfoort en aan het Buurtbudget Zielhorst.

Sponsors
Kitchen Delicious wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Amersfoort/Projecten#Indebuurt, Buurtbudget Zielhorst, St. ACC/ABCV/’t Middelpunt, Guiver Freeman Ltd., Eetcafé Schothorst.
Nieuwe sponsors zijn uiteraard altijd welkom, vooral als dat mensen of bedrijven betreft uit Zielhorst of Schothorst! Deelname aan workshops en/of de maaltijden kan goedkoper worden als we meer sponsors bereid vinden om een bijdrage aan Kitchen Delicious te leveren, in geld of in natura (goederen of etenswaren). Sponsors krijgen een vermelding in de keuken (op een geplastificeerd vel):
● Voor een sponsorbedrag (of -waarde) tot € 100 wordt de naam vermeld op een lijst.
● Voor een bedrag van € 100 tot € 250 komt de sponsor wat groter en eventueel met logo op een lijst.
● Voor een bedrag van € 250 tot € 500 mag de sponsor een ruimte ter grootte van een A6 vullen.
● Voor een bedrag van € 500 tot € 1000 mag de sponsor een ruimte ter grootte van een A5 vullen.
● Voor een bedrag van € 1000 of meer mag de sponsor een ruimte ter grootte van een A4 vullen.
Deze kaarten worden regelmatig gezien door alle gebruikers van de ruimte (en die is groter dan alleen de keuken zelf) – allemaal mogelijke nieuwe klanten!
De grotere sponsors (vanaf € 250) zullen ook genoemd worden onder de e-mails van Kitchen Delicious en in andere publiciteitsuitingen.
Wilt u dit initiatief ook sponsoren? Neem dan contact op met de penningmeester, Margriet Guiver-Freeman, via e-mail: kitchen.delicious@outlook.com. U kunt haar ook bellen: 0611 380 349.