Inspraak bij veranderingen in organisatie van welzijnswerk

–  Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033. Indebuurt033 gaat samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak per wijk en voor de stad als geheel maken. Daarbij gaat het om:

  • Informatie en advies: waar kan een inwoner terecht met zijn vragen, hoe kan hij (zelf) helpen en wie kan hem helpen?
  • Ontmoeting: het contact met buurtgenoten, lotgenoten.
  • Ondersteuning en toerusting: mensen helpen om hun leven op orde te krijgen of houden, of bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen blijven bieden. Hierbij gaat het uitdrukkelijk niet om de zorg, huishoudelijke ondersteuning, re-integratie of sport.
  • Voor alle duidelijkheid: het buurtbudget blijft gewoon bestaan!

Inbreng van inwoners

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de inwoners een dikke vinger in de pap krijgen. In het voorjaar heeft het WijkBewonersTeam Zielhorst een werkgroep SBI (Sociale Basis-Infrastructuur) gevormd, die in de afgelopen maanden heeft geïnventariseerd wat er nodig is aan ondersteuning in de wijk. Hier vindt u het verslag van de werkgroep: Input SBI Zielhorst v 20160901.

Het verslag is toegestuurd aan allen die in de afgelopen weken hebben bijgedragen aan de samenstelling, aan de directies van de scholen, en aan de besturen van verschillende (sport)organisaties in Zielhorst. Het is bij deze ook geplaatst op de wijkwebsite van Zielhorst. Daarbij wordt aan alle lezers uit Zielhorst gevraagd om het stuk door te lezen en eventuele reacties, aanpassingen, suggesties en aanvullingen zo snel mogelijk door te geven aan de Werkgroep SBI, via wbt@wijkzielhorst.nl.

En als u hierdoor geïnspireerd raakt en graag wilt meedenken met de Werkgroep, laat dat dan ook weten via dezelfde weg. U bent van harte welkom!

Vervolg

In de loop van september zal Indebuurt033 gesprekken gaan voeren met de verschillende wijken van Amersfoort. Op 3 oktober komt Indebuurt033 daarvoor naar onze wijk, ’s avonds van 19.00 – 21.00 uur in ’t Middelpunt. Alle wijkbewoners zijn bij deze uitgenodigd. Het WijkBewonersTeam plus de Werkgroep SBI zullen ook die avond in ieder geval de belangen van de wijk behartigen en daarbij het bijgevoegde verslag, natuurlijk met de eventuele nagekomen bijdragen vanuit de wijk, als basis gebruiken.

Wij zien uw inbreng graag tegemoet!

Met vriendelijke groeten,

Namens het WBT en de Werkgroep SBI Zielhorst,

Margriet Guiver-Freeman