• 13 oktober 2017
  • 19:00
  • Wijkcentrum 't Middelpunt

De Stichting Turkse Ouderen Groep Amersfoort (STOGA) organiseert diverse activiteiten voor (niet alleen Turkse!) ouderen.
Tweemaal per maand is er op vrijdagavond een ‘Inloop Huiskamer’ van 19:00 – 22:00 uur (13 en 20 oktober; 10 en 17 november) in ’t Middelpunt.
Op de laatste zaterdag van de maand is er van 19:00 – 21:00 uur ‘Gezamenlijk eten en kletsen’.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0610 394 913 of 0615 144 405.