• 2 november 2017
  • 19:00
  • 't Middelpunt, Spinetpad 2

Alle bewoners en mensen die op de een of andere manier actief zijn in de wijk Zielhorst zijn van harte uitgenodigd voor de wijknetwerkbijeenkomst van donderdag 2 november, in ’t Middelpunt (Spinetpad 2).

Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Het wijkplan Zielhorst (onderdeel van het gebiedsplan van Schothorst, Zielhorst en De Hoef)
  • Een overzicht van de toegekende subsidies Projecten#Indebuurt (met hopelijk veel mensen die iets kunnen vertellen en/of laten zien van ‘hun’ project)
  • De lopende subsidieaanvragen Projecten#Indebuurt
  • Vacatures in het WijkBewonersTeam
  • Het Buurtbudget 2018
  • En natuurlijk: wat verder ter tafel komt!